Skip to content

Forum för miljösmart konsumtion

Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket på uppdrag av regeringen. Det är en mötesplats för dig som arbetar för att få människor att konsumera miljömässigt mer hållbart. Forumet har fokus på den privata konsumtionen och de områden där den har störst miljöpåverkan. Inom forumet sprider vi kunskap om hur vi kan förändra konsumenters beteende i en mer hållbar riktning och vilka skillnader det finns mellan kvinnors och mäns attityder och agerande.

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag. De bidrar till både medveten konsumtion och en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.

Du måste godkänna