Skip to content

Artiklar

Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier

Textile & Fashion 2030 är en neutral plattform och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter...

18 augusti, 2020

Hållbart såklart

Genom filmer och lektionsplaningar inom Hållbart såklart, förmedlas vad man kan göra för att få koll på...

18 augusti, 2020

Educational resources

Utbildningsmaterialet är tänkt att användas för att informera elever och studenter om kläders ursprung,...

18 augusti, 2020

Centre for Circular Design

Centre for Circular Design bedriver designforskning för cirkulära material, modeller och tankesätt. Detta...

17 augusti, 2020

The Sustainability Fundamentals

The Sustainability Fundamentals är en webbaserad kurs som förmedlar kunskap om kärnfrågor och utmaningar...

24 april, 2020

Circular Fashion: Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry

En webbaserad grundkurs som ger en introduktion till cirkulär ekonomi inom modebranschen. Målet med kursen...

24 april, 2020

Sustainable Fashion

En fristående digital kurs som behandlar hållbara affärsmodeller inom mode. Målet för kursen är att ge...

24 april, 2020

Kvalitet

Camilla Thulin tar dig med på en klädresa långt bortom provrummen. Genom olika avsnitt med fokus på textil...

14 april, 2020

Energifallet

Följ T-shirten, är ett undervisningsmaterial för 7-9 som kan användas inom flera av grundskolans ämnen....

14 april, 2020

Förebygg avfall

Avfall är ett angeläget och aktuellt samhällsproblem. Här presenteras en idékatalog för natur-/teknikundervisning...

14 april, 2020
Du måste godkänna