Skip to content

Artiklar

Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier

Textile & Fashion 2030 är en neutral plattform och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter...

18 augusti, 2020

White Paper: Textile Recovery in the U.S.

Textilavfall i USA överträffar tillväxten av alla andra kategorier av avfall. Denna rapport utvärderar det...

18 augusti, 2020

Ted’s ten

Ted’s Ten är designstrategier som är sprungna ur ett behov av en verktygslåda för designers. Syftet är...

18 augusti, 2020

Integrating recycled fibres

Integrating recycled fibres är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets...

18 augusti, 2020

Influencing public procurement

Influencing public procurement är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets...

18 augusti, 2020

Influencing production practices

Influencing production practices är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets...

18 augusti, 2020

Centre for Circular Design

Centre for Circular Design bedriver designforskning för cirkulära material, modeller och tankesätt. Detta...

18 augusti, 2020

The sustainability fashion toolkit

Sustainable Fashion Toolkit är en databas med många resurser med syfte att hjälpa dig vidare i ditt hållbarhetsarbete,...

18 augusti, 2020

Clothing Knowledge Hub

WRAP samordnar Sustainable Clothing Action Plan (SCAP) som i sin tur tillhandahåller plattformen the Clothing...

18 augusti, 2020

Ellen Macarthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation arbetar med företag, regeringar och akademin för att bygga en struktur för en...

18 augusti, 2020
Du måste godkänna